Tento web, tak jako většina webových stránek na internetu používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším procházením stránek s tím souhlasíte.

Více informací

 

 

 

 

Podporuje mojeID

Kontakt

Jarmila Benešová


tel: 725 562 413
napište nám
info@mikatomymelnik.cz


Obchodní podmínky

 

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále OP)

platné pro nákup v internetovém obchodu

umístěného ve webovém rozhraní www.mikatomymelnik.cz

kde se webová prezentace skládá především z dětského Second Hand oblečení,které je nutno před prvním použitím vyprat a upravují postup při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem)

.

Prodávající/Provozovatel

Jarmila Benešová

17.listopadu 246/14

27601 Mělník

IČO 60348003

telefon: +420 725 562 413

email: info@mikatomymelnik.cz

účet: 178337815/0300 ERA Poštovní spořitelna vedený u ČSOB

prodávající není plátcem DPH

pouze internetový obchod

 

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Mělník

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mikatomymelnik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře (dále společeně objednávka) prostřednictvím internetového obchodu,umístěnému ve webovém rozhraní www.mikatomymelnik.cz vzniká návrh na kupní smlouvu ze strany zákazníka (spotřebitele),mezi kupujícím a prodávajícím.

Objednávku lze provést elektronicky.Zákazník odesláním objednávky potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito OP se kterými se náležitě seznámil.

Zákazník svou objednávkou potvrzuje,že se seznámil s naším hodnocením stavu nabízeného Second Hand textilu,které je rozepsáno na stránce Popis zboží

 

Každá objednávka,kterou zákazník potvrdí stiskem tlačítka Odeslat objednávku

je považována za závaznou v plném rozsahu a stává se závazným návrhem

kupní smlouvy ze strany spotřebitele.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího,správnou a úplnou adresu na kterou má být zboží doručeno,elektronickou adresu a telefonní číslo kupujícího.

Za správnost uvedených údajů odpovídá nakupující.

Dále musí obsahovat druh a množství objednaného zboží,způsob dopravy,

platbu za zboží na účet prodávajícího (odtavec Platba)

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto OP a popisem na stránce Jak nakupovat kde je tento proces popsán.

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně či telefonicky.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího na internetové stránce prodávajícího,může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

Z tohoto rozhraní může objednávat zboží (dále jako uživatelský účet).

Objednávat zboží uživatel může i bez založení uživatelského účtu pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje.

Při registraci na internetové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen

uvádět správně a pravdivě veškeré údaje.Tyto údaje je kupující při jakékoliv změně povinný aktualizovat.

Prodávajícím jsou údaje uvedené v uživatelském účtu považované za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem.Kupující je povinen zachovat mlčenlivost s ohledem na tyto informace,které umožňují přístup k uživatelskému účtu.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě,pokud kupující svůj uživatelský

účet déle jak 1 rok nevyužívá a zejména tehdy,kdy kupující poruší svoje povinnosti

z kupní smlouvy (včetně OP).

Kupující bere na vědomí,že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to s ohledem na údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího,nebo jeho partnerů.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

č.178337815/0300 ERA Poštovní spořitelna vedený u ČSOB

Nepřijímáme platby v hotovosti,proto náš internetový obchod nepodléhá EET

Platbu na účet lze provést:

1. převodem z účtu na účet - číslo objednávky je zároveň variabilním symbolem

2. vložením v bance na účet - je potřeba zadat veškeré důležité informace k identifikaci platby

3. zaslat poštovní poukázkou na účet - je potřeba zadat veškeré důležité informace k identifikaci platby

.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

Připsání částky na účet očekáváme do 3 pracovních dnů.Pokud nebude částka po této době přpsána na náš účet,bude vám zaslána upomínka k platbě.V případě,že zákazník nebude komunikovat,objednávka bude stornována a zboží vráceno zpět do prodeje.

PRODÁVAJÍCÍ NENÍ PLÁTCEM DPH

Všechny ceny prezentovaného zboží na stránkách internetového obchodu jsou konečné.K celkové ceně za objednané zboží se připočítává pouze cena za dodání zásilky.Balné a manipulační poplatky neúčtujeme.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží včetně nákladů na dopravu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Elektronicky vystavená Faktura ve formátu PDF bude opatřena razítkem a podpisem prodávajícího.Takto vystavenou fakturu obdržíte spolu s rekapitulací objednávky.

Doručování dokumentů probíhá elektronicky.

Kupující souhlasí s tím,že jako způsob doručování dokumentů může být použita emailová adresa uvedená v uživatelském účtu nebo v objednávce.

 

Akce

Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob,nebo k datu uvedenému u probíhající akce.

Náklady vzniklé kupujícímu

při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Dodací podmínky

Zásilky odesláme Českou poštou do 3 pracovních dnů od úhrady objednávky.

Cena přepravy se řídí podle ceníku, aktuálního v den objednávky, který je k dispozici na webové stránce www.mikatomymelnik.cz

O průběhu objednávky vás informujeme na email který jste nám poskytli ve svém uživatelském účtu či v objednávce.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího.

Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo.

V případě,že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně,je kupující povinen uhradit náklady spojené s opětovným doručováním v plné výši.

Česká pošta a.s. vás informuje o převzetí zásilky do přepravy pomocí SMS na tel.číslo které jste nám k tomuto účelu poskytli.V SMS je uvedeno číslo zásilky a termín doručení.

Zásilku můžete sledovat po zadání čísla zásilky na https://www.postaonline.cz/trackandtrace/-/zasilka

Doručení do 1-2 pracovních dnů po odeslání.V případě nezastižení zůstává zásilka na poště 7dnů.

V případě,že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně,je kupující povinen uhradit náklady spojené s opětovným doručováním v plné výši.

Na dobírku nezasíláme,

předcházíme tím našim zbytečně vynaloženým nákladům a řešení nepřevzatých zásilek na http://neprevzal-cz.webnode.cz/

Osobní převzetí zboží

je možné po předchozí platbě na účet prodávajícího /odstavec Platba

Jsme internetový obchod,zboží nelze zkoušet a vybírat osobně.Výběr a objednání zboží,je možné pouze ve webovém rozhraní internetového obchodu www.mikatomymelnik.cz

Na převzetí objednaného a zaplaceného zboží na adrese prodávajícího,je nutná předchozí vzájemná domluva na dni a hodině,kterou je potřeba dodržet.

Domluva emailem na info@mikatomymelnik.cz

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží,nebo poslední části dodávky a to bez ohledu na způsob převzetí zboží,nebo provedení platby.Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoli před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle na elektronickou adresu info@mikatomymelnik.cz nebo odevzdá ve 14 denní lhůtě.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu,číslo smlouvy,číslo faktury,bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Odstoupení vzorový formulář

Náklady spojené s vrácením zboží podnikateli,nese kupující.

Podnikatel vrátí všechny peněžní prostředky bez nákladů na dodání,které na základě smlouvy přijal od kupujícího.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem,jakým platbu od kupujícího přijal.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku a ne obyčejně) nebude převzato,kompletní,s originální visačkou.,nesmí jevit známky opotřebení,poškození a praní.

Pokud je vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího,je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započítat ho na vrácenou částku.

Kupující bere na vědomí,že jsou-li ke zboží poskytované dárky,je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená s podmínkou,že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy,darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinný spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Reklamace zboží pro spotřebitele

Prosíme o pozorné přečtení několika níže uvedených řádků,usnadníte tak sobě i nám postup při reklamaci a celé řešení reklamace se velmi zrychlí.

Pro nahlášení či informování se o reklamacích využijte e-mail info@mikatomymelnik.cz

Napište údaje nutné k vaší identifikaci,číslo smlouvy,daňového dokladu/faktury a název zboží kterého se vaše reklamace týká a podrobně popište případnou vadu.

Reklamované zboží zasílejte na adresu prodávajícího,ne na dobírku (nebude převzato) a ne obyčejně.Při reklamaci poštovné a dopravné hradí reklamující na své náklady.

Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Všechny zásilky by měly být pojištěné a dohledatelné online systémy dopravců (zasílat minimálně jako "Doporučenou zásilku"). V opačném případě bere riziko za ztracení zásilky dopravcem na sebe spotřebitel a nemůže mu být uznáno vrácení zboží.

Prodávající neposkytuje záruku na

Informace  ČOI https://www.coi.cz/

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu,pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,kterou věc měla při převzetí kupujícím,nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci

Každé prezentované zboží je detailně popsáno a má se za to,že nakupující se stavem zboží před vložením do Nákupního košíku seznámil.

Prodávající si vyhrazuje právo,ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím,jehož reklamace jsou neúměrné,nebo jeho nákupy vyhodnoceny jako spekulativní.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními,vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč. zák. a č. 513/1991 Sb.,Obch. zákona,ve znění pozdějších ustanovení.

Převzetí zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte neporušenost obalu.Převzetím zásilky stvrzujete,že jste zásilku převzali bez zjevných závad.Pokud je obal poškozený,sdělte to přímo řidiči.

Pokud zjistíte,že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení,informujte přepravce do 3 pracovních dnů.

Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.

Dopravce s vámi sepíše protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.

V případě převzetí zásilky od dopravce,nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu.

Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem Česká pošta a.s.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení GDPR) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

doručovací adresa Jarmila Benešová,17.listopadu 246/14,27601 Mělník

telefon 725 562 413  email info@mikatomymelnik.cz

Ve městě Mělník dne 25.5.2018

ZmU0NWJjN