Tento web, tak jako většina webových stránek na internetu používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším procházením stránek s tím souhlasíte.

Více informací

 

 

 

 

Podporuje mojeID

Kontakt

Jarmila Benešová


tel: 725 562 413
napište nám
info@mikatomymelnik.cz


Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů e-shopu www.mikatomymelnik.cz


● Společnost Jarmila Benešová, se sídlem Mělník, IČ 60348003, fyzická
osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“ ), následující osobní údaje:


● jméno, příjmení
● e-mailovou adresu
● telefonní číslo
● adresu/sídlo


● Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a
další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření
kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1
písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.


● Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a
případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních
stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem
po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li
jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové
zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení –
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely
oprávněných zájmů správce.


● Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu
zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst.
3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej
kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem –
například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení
– odhlásit.


● Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Jarmila Benešová, tedy
správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají
také zpracovatelé:


● Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České
Budějovice (poskytovatel ehsopového systému Webareal)


● Dopravce Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99
Praha 1


● Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.


● Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové
adrese info@mikatomymelnik.cz

 

 

SOUBORY COOKIES


● Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky
www.mikatomymelnik.cz , užívá na této webové stránce soubory cookies,
které jsou zde užity za účelem:


● měření návštěvnosti webových stránek a vytváření
statistik týkající se návštěvnosti a chování
návštěvníků na webových stránkách


● základní funkčnosti webových stránek


● Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno
za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné
na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce,
a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.


● Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje
sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je
možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je
možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného
zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v
dolní části webových stránek.

Vaše námitka bude
vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost
webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro
fungování webu.


● Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických
cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v
takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu
webových stránek.


● Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti
webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování
návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného
celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci
jednotlivce.


● Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími
zpracovateli:


● Poskytovatelem služby Google Analytics,
provozované společností Google Inc., sídlem 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA


● Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:


● zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,


● vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného
zájmu správce,


● požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje
zpracováváme,


● vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat
aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení
zpracování,


● požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz
provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními
předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,


● na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované
zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění
smlouvy,


● požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,


● pokud máte za to, že vaše práva byla porušena v důsledku
zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,


● máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních
údajů.

 

 

MjdmMD